Aktuální informace

Vzhledem k poslednímu vývoji opatření v souvislosti s epidemií COVID a nejistotou ohledně dalšího vývoje jsme byli nuceni zrušit prezenční formát konference Trendy v podnikání. Konference proběhne on-line formou ve čtvrtek 12. listopadu 2020. Link na on-line konferenci přijde všem registrovaným účastníkům.

Příspěvky účastníků, pokud úspěšně prošly recenzním řízením, budou zařazeny do sborníku konference nebo do recenzovaného časopisu Trendy v podnikání. Sborník či časopis budou přispěvatelům zaslány po proběhnutí konference.

O konferenci

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni pořádá pod záštitou 

děkanky Fakulty ekonomické doc. Ing. Michaely KRECHOVSKÉ, Ph.D.
ve dnech 12. 11. 2020

mezinárodní vědeckou konferenci na téma TRENDY V PODNIKÁNÍ 2020


Příspěvky budou zařazeny do konferenčního sborníku, který bude odeslán k indexaci do databáze WOS a vybrané nejlepší příspěvky budou otištěny v časopisu Trendy v podnikání, který je indexován v databázi ERIH+.

Cíle konference

Tematické sekce konference

  1. Aktuální výzvy, trendy a strategie v řízení organizací v kontextu současných změn
  2. Trendy marketingu a managementu
  3. Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování
  4. Finance, účetnictví a daně
  5. Průmysl 4.0 - Společnost 4.0
  6. Problémy rozvoje venkova a strategie jejich řešení

Jednací jazyky konference

Anglický, český, slovenský


Místo konání konference

Konference se uskuteční v konferenčních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň.

Pozvánku na konferenci lze stáhnout zde ve formátu pdf.


Konference je pořádána v rámci řešení projektu SVK1-2020-011 Trendy v podnikání 2020