Tématické sekce konference

  1. Trendy v marketingu a managementu
  2. Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování
  3. Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání a regionálním rozvoji
  4. Nové trendy ve finančním managementu, účetnictví a daních
  5. Ekonomický pohled na moderní trendy transformace k digitální společnosti
  6. Otázky a politiky v oblasti zemědělství, životního prostředí, venkova a energetiky


Výstupy z konference

Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou zařazeny do sborníku konference nebo do časopisu Trendy v podnikání, který je indexován v databázi ERIH+. Vědecký výbor konference doporučí odeslání konferenčního sborníku k indexaci do databáze WOS. Pro publikování ve sborníku konference jsou preferovány příspěvky napsané v angličtině. Finální rozhodnutí o zařazení příspěvku je v kompetenci Vědeckého výboru konference. Autor může preferované umístění příspěvku (ve sborníku nebo v časopisu Trendy v podnikání) uvést při vkládání příspěvku v okně Komentář pro editora.

Cíle konference

  • Prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference,
  • setkání a diskuse akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe,
  • navázání kontaktů pro spolupráci ve výzkumné a publikační činnosti a pro spolupráci s praxí.

Jednací jazyky konference

Anglický, český, slovenský


Místo konání konferenceKonference se uskuteční v konferenčních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň.


PoplatkyCZK 4 000 / EUR 160
CZK 2 500 / EUR 100 (pro studenty doktorského studia)

Účastnický poplatek ve výši 4.000 Kč (resp. 2.500 pro studenty) zahrnuje účast na konferenci, náklady na recenzní řízení, publikování příspěvku (dle výsledků recenzního řízení), občerstvení a oběd v obou dnech konference, večeři formou rautu a účast na společenském večeru v Plzeňském Prazdroji (10.11.), doprovodný program (prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj). V účastnickém poplatku není zahrnutá doprava a ubytování.

Účastnický poplatek je třeba uhradit za každého účastníka zvlášť (nezasílejte prosím poplatky za více osob ve stejné platbě).
Bankovní účet č. pro tuzemský platební styk v Kč (v rámci ČR): 4811530257/0100
Mezinárodní bankovní účet č. pro platby v CZK (IBAN): CZ8101000000004811530257
Mezinárodní bankovní účet č. pro platby v EUR (IBAN): CZ0401000000004845500267
Variabilní symbol: 514001
Specifický symbol: bude přidělen po přijetí abstraktu
Banka: KB, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, Česká republika
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Adresa správce/majitele účtu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika
Zpráva pro příjemce: zde prosím napište své příjmení


Důležité termínyRegistrace na konferenci (autoři příspěvků)16. 9. 2022
Zaslání abstraktudo 16. 9. 2022
Zaslání příspěvkůdo 30. 9. 2022
Registrace (bez příspěvku, co-autoři) do 30. 9. 2022
Zpráva o přijetí příspěvků, obdržení výsledku recenze    do 24. 10. 2022
Zaslání upraveného příspěvku do 31. 10. 2022
Úhrada účastnického poplatkudo 31. 10. 2022
Konání konference10. - 11. 11. 2022


Konference je pořádána v rámci řešení projektu SVK1-2022-013 Trendy v podnikání 2022.


Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
E-mail pro dotazy ke konferenci: tvp@fek.zcu.cz