Kontakty

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
E-mail pro dotazy ke konferenci: tvp@fek.zcu.cz