Termíny

Registrace (autoři), zaslání abstraktu 01. 09. 2020
Zaslání příspěvků 15. 09. 2020
Registrace (bez příspěvku, co-autoři) 15. 10. 2020
Zpráva o přijetí příspěvků – obdržení výsledku recenze 15. 10. 2020
Zaslání upraveného příspěvku 31. 10. 2020
Úhrada účastnického poplatku 31. 10. 2020
Konání konference 12. 11. 2020