Výbory

Vědecký výbor:

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. (předsedkyně)
Západočeská univerzita v Plzni

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

Associate Professor Michal Kohout
California State University, San Bernardino

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. Dr. Bernt Mayer
OTH Amberg - Weiden

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Západočeská univerzita v Plzni

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Masarykova univerzita

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D
Technická univerzita v Liberci


Organizační výbor:

Ing. Milan Svoboda, Ph.D. (předseda)

Ing. Jan Brčák
Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kresa
Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.